Andra informationsportaler på nätet

Andra informationsportaler på nätet
alltomdiabetes.se
En bra och informationsrik sida som Diabetesföretaget Novo Nordisk ligger bakom.
www.alltomdiabetes.se

ungDiabetes.se
Är en sida riktad till unga diabetiker, har en egen community och mycket aktiviteter som anordnas. Det är Svenska Diabetesförbundet som ligger bakom sidan.
www.ungdiabetes.se

netdoktor.se/diabetes
netdoktor.se som profilerar sig själv som ”Sveriges ledande hälsoportal” har även en avdelning om och för Diabetes.
netdoktor.se/diabetes

diabetesportalen.se
Lunds Universitets Medicinska fakultet ligger bakom sidan och säger sig släppa de senaste nyheterna från forskningsfronten, samt fördjupade artiklar om Diabetes.
www.diabetesportalen.se