Diabetes typ 1

Om Diabetes Typ 1 och dess blodsocker
Här kan du lära dig mer om vad diabetes typ 1 är för sjukdom och hur dess dokumenterade historia ser ut. Hur man upptäckte blodsocker.

Under ”Diabetes-lexikon – Förstå diabetes typ 1″ finner du diabetes-termer förenklat nedbrutna till ”vanlig svenska” i Diabetes-lexikon v.1.0, däribland vad blodsocker är.

Om diabetes typ 1 och dess historik
Diabetes-lexikon – Förstå diabetes typ 1
Frågor och svar om diabetes typ 1

Diabetes typ 1 - Livslång sjukdom