Om diabetes typ 1 och sjukdomens historia

Om diabetes typ 1
Diabetes, eller Diabetes mellitus som är dess egentliga namn är en autoimmun sjukdom.[1] Med det menas att det egna immunförsvaret felaktigt angriper, attackerar och förstör kroppens egen vävnad och celler.[1] Namnet Diabetes betyder, ”Det som går igenom med smak av honung” vilket syftar på blodsockret.[2]

Man har funnit papyrusrullar, så gamla som 3500 år som beskriver sjukdomen diabetes typ 1.[3] I uråldriga kinesiska dokument och texter författade på hindi om ”honungsurinet” med hög dödlighet.[4] På den tiden fanns inte dagens avancerade teknik och mätmetoder för att kontrollera sitt blodsockrer utan man hade helt enkelt sett myror som kretsade kring urinen och drog slutsatserna efter att ha smakat på det.[5] Man kände på så sätt dess sötma från det höga blodsocker som uppkommer utan insulinet.[5]

För ungefär 2000 år sedan döptes sjukdomen till diabetes av den grekiske läkaren Aretaios av Kappadokien (100 e.kr.) som iakttog att vätskan inte stannar kvar i kroppen utan använder människan som ett vattenrör.[6] Diabetes är grekiska och betyder ungefär ”gå igenom” eller ”passera igenom”.[7]

Det var under 1600-talet som den engelske läkaren Thomas Willis la till mellitus, som på latin betyder ”honung” och syftar till just urinens och blodets ökade sötma.[8],[9] (Som jag skrev tidigare hade man vid det här laget upptäckt vid undersökningar att urinen smakade sött.)[10]

Innan insulinet upptäcktes 1921 [11] så var det bara svält och olika fettkurer som gav någon form av resultat på sjukdomen. Dessa dieter kunde förlänga en diabetikers liv med ca 3 år, till skillnad från ca 1 år.[12] Insulinet var en revolution och miljontals människor världen över kunde och kan räddas.[13] Man lärde sig att föra över insulinet ifrån djur till människor. Idag behövs inte djurens insulin då forskning lett till att man kan framställa insulin på konstgjord väg.[14] Även denna upptäckt var väldigt stor då insulinet inte längre var beroende av djurtillgång man kan utvinna insulin ifrån.[15]

Det är bukspottskörteln som sätts ur spel vid diabetes, det organ i kroppen som producerar hormonet insulin och slutar därmed att producera och utsöndra insulin med vilket kroppen bryter ner blodets glukos.[16] Blodglukos, eller vanligare kallat blodsocker kan, väldigt förenklat, ses som kroppens eget bränsle, motsvarande vad bränslet bensin är för en bil. Detta leder till en förhöjd, skadlig nivå av blodsocker halten.[17] I en frisk persons blod cirkulerar en mängd motsvarande en sockerbit, vilket är vad en människa behöver för att fungera, varken mer eller mindre. En sockerbit motsvarar ungefär 5 mmol/l i blodsocker.[18]

När insulinet sätts ur spel stiger glukoshalten i blodet och istället för att fungera som drivmedel i kroppen blir sockermängden snabbt för hög och skadlig blodsocker nivå. I det här läget får kroppen panik och försöker rensa ut sockret på annat vis, när inte insulinet bryter ner glukosen.[19]

Kroppen försöker på en rad desperata vis. Enorma vattenkastningar. Syror skapas tillslut i kroppen, även kallade ketoner. Kroppen försöker i detta läge att på annat vis finna den energi som behövs samt bryta ner och smälta det höga blodsocker som då är när inte längre insulinet kan göra detta jobb. Genom syror görs tama försök att bryta ner fett och muskler(protein), vilket i sin tur leder till allvarliga och kritiska viktnedgångar, på längre sikt förändringar i njurar och nerver, hjärta och cirkulationsorgan.[20] Tillslut är kroppen så förgiftad att koma är sista utvägen.[21] Det ultimata viloläget. Ingenting annat än insulin kan rädda denna kropp.[22] Det tar olika lång tid för olika människor att hamna i dessa olika lägen.

Komplikationer som kan uppstå av sjukdomen är riktigt läskiga. En god blodsockerkontroll skall fördröja dessa lång tid, eller i bästa fall göra att de aldrig uppkommer alls.

• Blindhet[23]
• Nervskador, Diabetisk neuropati[24]
• Njursvikt[25]>
• Hjärtinfarkt, Högt blodtryck[26]
• Blodcirkulationsproblem[26, 27]
• Amputation av kroppsdelar[27]
• Förgiftningar av syror som bildas vid högt blodsocker, kan leda till koma[20, 21]
• Koma av för lågt blodsocker[28]

I bästa fall så håller en bra blodsocker kontroll borta komplikationerna väldigt länge, en del kanske inte ens inträffar.[29]
Andra ”bieffekter” som är tuffa att hantera, men inte går att klassificera som komplikationer, då de ”går över” när blodsocker balansen är återställd kan vara humörsvängningar i och med att ett svängigt socker. Trötthet, rastlöshet, hunger, törst, stora vattenkastningar, sänkt medvetandegrad vid för lågt blodsocker, ont i muskler och leder. Dessa är några exempel, många diabetiker upplever samma situation väldigt individuellt.[30] Jag känner t ex mig lättretlig, irriterad och oerhört trött, lederna kan kännas som sirap och musklerna som träningsvärk när jag har ett väldigt högt blodsocker eller ett högt under en längre period, medans jag har hört andra som bara blir trötta av det.

Uppkomsten till diabetes typ 1 är oviss i dagsläget[31] men man har sett samband med långvarig infektion och andra sjukdomstillstånd innan utbrytandet av sjukdomen.[32] Om det är den utlösande faktorn eller/och att diabetes bryter ut just när kroppen redan är belastad är okänt. Ärftligheten är inte stor vad när det gäller diabetes typ 1. Om modern har diabetes typ 1 är det cirka 1,5 procent chans att barnet får diabetes typ 1. Om fadern däremot är bärare av sjukdomen är risken cirka 6 procent. Att ett syskon får varierar mellan 5-10 procent.[33] Ungefär 50 000 har sjukdomen i Sverige.[34]

Idag behandlar man diabetes typ 1 genom täta blodsockerkontroller och tillförsel av insulin, kostmedvetenhet, motion och hälsomedvetenhet.[35] Men även sömn, stress och psykiskt mående är minst lika viktiga att upprätthålla för en god blodsocker balans. En diabetiker ansvarar och sköter i stort sätt hela sin sjukdom på egen hand. Täta, nödvändiga läkarbesök och sköterskebesök sker kontinuerligt där uppföljning, prover, goda råd och tester görs, tas och fås.[35] Man såg tidigt i den omtalade Stockholmsstudien att ett lågt HbA1c ger färre komplikationer av sjukdomen på sikt. Resultatet var så tydligt att man avbröt studien i förtid för att bespara patienterna från skador.[36] HbA1c är ett blodprov som visar vilket genomsnittligt blodsocker värde man har haft de senaste veckorna/månaderna.[37] Den egna diabetesvården går i mycket grova drag ut på att genom blodprover före och efter samtliga måltider, fysisk aktivitet och sömn mäta sitt blodsocker för att sedan korrigera det med insulin. Då antingen i form av insulinpennor(sprutor) eller insulinpump som är kopplad till eller i kroppen dygnet runt.[38]


Källförteckning:

[1] http://ssdf.nu/om-diabetes/typ-1-diabetes.php
[2] http://www.alltomdiabetes.se/website/content/living-with-diabetes/living-with-diabetes.aspx
[3] Historien om DIABETES, Svenska Diabetes Förbundets skriftserie nr.15, s.3
[4] http://www.sanofi-aventis.se/live/se/sv/layout.jsp?scat=4038CA0D-788D-4A7E-A593-D6D487290132, Historien om DIABETES, Svenska Diabetes Förbundets skriftserie nr.15, s.3
[5] http://www.sanofi-aventis.se/live/se/sv/layout.jsp?scat=4038CA0D-788D-4A7E-A593-D6D487290132, Historien om DIABETES, Svenska Diabetes Förbundets skriftserie nr.15, s.3-4
[6] http://www.sanofi-aventis.se/live/se/sv/layout.jsp?scat=4038CA0D-788D-4A7E-A593-D6D487290132#p1
[7] http://www.sanofi-aventis.se/live/se/sv/layout.jsp?scat=4038CA0D-788D-4A7E-A593-D6D487290132
[8] http://www.nature.com/nrn/journal/v5/n4/full/nrn1369.html
[9] http://www.sanofi-aventis.se/live/se/sv/layout.jsp?scat=4038CA0D-788D-4A7E-A593-D6D487290132
[10] http://www.mjolbydiabetes.se/
[11] http://nobelpriskampen.se/2009/diabetes_insulin/discovery.html
[12] http://www.diabetes.se/Templates/Extension____310.aspx
[13] http://www.info.uu.se/publ/fp1996/02.html
[14] DIABETES – en folksjukdom, Informationsbroschyr utgiven av Svenska Diabetesförbundet, s.10
[15] http://www.sanofi-aventis.se/live/se/sv/layout.jsp?scat=4038CA0D-788D-4A7E-A593-D6D487290132
[16] http://www.ssdf.nu/om-diabetes/typ-1-diabetes.php
[17] http://www.ssdf.nu/om-diabetes/blodsocker.php
[18] http://www.netdoktor.se/diabetes/?_PageId=216
[19] http://www.ssdf.nu/om-diabetes/blodsocker.php
[20] http://www.ssdf.nu/tidningen/artikel.php?id=231
[21] http://www.alltomdiabetes.se/website/content/living-with-diabetes/for-dig-med-typ-1/du_och_din_krop/hyper-%20hogt%20blodsocker.aspx
[22] http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=19960430000019&DocTypeID=3
[23] http://www.diabetes.se/Templates/Extension____3100.aspx
[24] http://www.diabetes.se/Templates/Extension____3107.aspx
[25] http://www.diabetes.se/Templates/Extension____3104.aspx
[26] http://www.diabetes.se/Templates/Extension____3105.aspx
[27] http://www.diabetes.se/Templates/Extension____3108.aspx
[28] http://www.diabetes.se/Templates/Extension____311.aspx
[29] http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=130&a=75222&l=sv&newsdep=130
[30} http://ssdf.nu/om-diabetes/blodsocker.php
[31] http://www.med.lu.se/diabetes/om_diabetes__1/orsaker_till_diabetes
http://www.med.lu.se/plain/diabetes/aktuellt_om_vetenskap_haelsa/diabetes_oekar
[32] http://www.diabetes.se/Templates/Extension____3264.aspx
[33] Svar på dina frågor om DIABETES TYP 1, s.8, Svenska Diabetesförbundet
[34] DIABETES – en folksjukdom, Informationsbroschyr utgiven av Svenska Diabetesförbundet, s.4
[35] DIABETES – en folksjukdom, Informationsbroschyr utgiven av Svenska Diabetesförbundet, s.12
http://ssdf.nu/om-diabetes/egenvard/index.php
[36] http://diabetolognytt.se/aterkommande/reichard.html
[37] http://www.diabeteshandboken.se/inneh%C3%A5ll/10.-vad-%C3%A4r-ett-bra-hba1c-13754543
[38] Svar på dina frågor om DIABETES TYP 1, s.12, Svenska Diabetesförbundet

• Egen erfarenhet av diabetes typ 1 sedan jag diagnostiserades 2002 som typ 1:a med allt vad det innebär, insulinpump, egenbehandling, tät kontakt med specialistdiabetesvårdgivare och egna efterforskningar och experiment i ämnet sedan sjukdoms-debuten, se mer i menyn under ”Mig” i menyn.