Diabetesfond
 
Skänk pengar för och till diabetesforskning. Privata gåvor har alltid varit av stor betydelse för forskningen. Dra ditt strå till stacken

Barndiabetesfonden
Kronprinsessan Victorias skyddslingsfond. Namnet säger allt om vart pengarna går. Till våra smås fördel. Stiftelsens egna mål:
Stiftelsens ändamål är att understödja forskning, vars mål är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar. Stiftelsens kapital skall årligen ökas med minst 10% av nettoavkastningen.
Barndiabetesfonden

Diabetesfonden
Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond drar in pengar till forskning och spridandet av information kring Diabetes. Fondens eget utsagda syfte säger allt:
Att eliminera orsakerna till diabetes och konsekvenserna av sjukdomen.
Ambitionerna ligger alltså precis där dem bör ligga.
Diabetesfonden