Diabetesforum på nätet
Diabetesforum på nätet

 
Svenska Diabetesförbundet
Har sitt egna forum med relativt sätt högt besöksantal.
Diabetesförbundets egna forum