Diabetesintervju

Diabetesintervju – Del 1
Intervjuserien – Del 1 pågick under några månader med de mer kända diabetesprofilerna som verkar på nätet just nu. Alla har de diabetes typ 1. Längre fram kommer en mer fördjupad intervju ske som blir Intervjuserie – Del 2 att ges ut.


Håll utkik efter sista frågan i varje intervju, här kan ni lära er från lång och gedigen erfarenhet. Tips från de djupaste vrår. Den största kunskapen vi kan lära från, från livet hos de som har diabetes typ 1. Tanken är att ni skall kunna dra lärdom från flera av Sveriges diabetesrävar som varit med i gamet längre än många andra och lever ett aktivt liv, ett föredömligt liv, ett värdigt liv och ett liv som är värt leva trots sjukdomen diabetes. Använd svaren som tips för hur du själv kan göra för att hantera din egen, ditt barns eller anhörigs sjukdom, eller läs intervjun bara för att den är intressant. Valet är ditt liksom dina val och tyckande runt diabetes.

Joline Nilsson
Frida Kullgren
Linda Wieland
Sandra Neuman
Nora Gyllström
Catta som ligger bakom bloggen: Diabetes, Träning och livet
Diabetesmannen