Insulin

Insulin – Apidra, NovoRapid och Humalog

Här följer min upplevelse av tre direktverkande insulin för att behandla diabetes typ 1:
Humalog, NovoRapid och Apidra

Insulin behöver alla med diabetes typ 1
Insulin behöver alla med diabetes typ 1

 

Humalog från Lilly

Är snabbare än NovoRapid.
Humalog går ur kroppen snabbast av dessa tre.
Lillys svenska diabetes hemsida

NovoRapid från Novo Nordisk

Är stabilare än Humalog.
NovoRapid har en negativ biverkning som uppstår ibland, insulinet kan skapa som vad som kan upplevas som ”klumpar” av verkningar, exempel; du får ett jättehögt värde efter middagen trots att du tagit insulinet, sedan helt plötsligt så tokdyker blodsockret, vilket är en händelse som tyvärr uppstår ibland. Likadant fast tvärtom kan även uppstå, låga värden, att insulinet kickar in i för hög utsträckning, för att sedan formligen vara verkningslöst.
Novo Nordisk svenska hemsida
Novo Nordisk amerikanska hemsida

Apidra från Sanofi-Aventis

Apidra verkar snabbast av alla tre, makalöst snabbt tycker jag, det kapar topparna efter måltid omedelbart. Apidra har en stabil och jämn verkning som pågår i ca 4,5 h (denna tid kan skilja individuellt). Se grafen nedan så ser du den höga toppen hur det verkar snabbt omedelbart för att sedan plana ut relativt sett fint. Kom ihåg att om du använder Apidra i insulinpump så måste du byta infusionsset minst var 48:e timme. Kroppstemperaturen gör att insulinet snabbare blir oanvändbart, se nedan länkar för mer information om detta, samt om insulinet som helhet.
Fass, läs under ”Hantering av insulinpump
Apidra.com
Amerikanska Sanofi-Aventis, läs under ”For patients using pumps”
Drugs.com bidrar med sin kunskap till stacken

Sanofi-Aventis svenska hemsida
Amerikansk hemsida för och om endast Apidra, www.apidra.com

Sammanfattning – Insulin: Apidra, Novorapid och Humalog

Alla tre är välanvända insulin med sina egna individuella egenskaper för att sänka blodsockret hos en person med diabetes på olika vis. Kan sägas att Apidra är det senaste direktverkande insulinet på marknaden och således den senaste forskningens resultat. Apidra är det insulin jag använder själv och har kört det i många år nu. Det är det insulin som jag varit nöjdast med någonsin. Det verkar så oerhört snabbt och ger så jämn verkningsgrad att jag blev förundrad i början. Jag bytte från NovoRapid och det var en tydlig skillnad. Apidra är det insulinet jag som har diabetes typ 1 rekommenderar starkast. Det är det bästa insulinet just nu på marknaden med sin stabila verkan och långa verkningskedja. Ett insulin jag känner att jag kan lita på och det insulinet som är mest konsekvent dag ut och dag in.

Diabetes kurvan talar sitt eget språk - Apidra

(Källa (Grafen): http://diabeteshandboken.se)