Länkar för vårdpersonal

Länkar för vårdpersonal
diabeteshandboken.se
En problembaserad uppslagsbok för sjukvården. Peter Fors, Överläkare på medicinkliniken på Alingsås lasarett är ansvarig för sidan.
diabeteshandboken.se

DiabetologNytt
Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi med mängder av information, t ex såsom riktlinjerna för diabetiker.
DiabetologNytt

Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård – SFSD
Är en förening skapad av och för Diabetessjuksköterskor.
http://www.diabetesnurse.se/